BAZA WIEDZY

Baza wiedzy to po prostu potężna wirtualna biblioteka. Zbiór artykułów, instrukcji, zaleceń technicznych, norm, podręczników, rękopisów, zdjęć, nagrań video itd...

Te niematerialne dobra to nasza największa i stale powiększana baza wiedzy ciesielsko-dekarsko-blacharskiej zgromadzona w jednym miejscu. Wszystkie znajdujące się w bibliotece materialy zostały zakupione, wytworzone lub w inny legalny sposób pozyskane przez członków Federacji.

Dostęp do nich przydzielany jest więc stosownie do obowiązującego prawa i wewnątrz federacyjnych procedur. Przydział dostępu jest wielopoziomowy, uzyskuje się go bądź przez wypracowany "poziom wtajemniczenia" bądź przez wniesienie stosownych opłat.