Jeżeli jesteś zainteresowany sprawdzeniem budowy

to zapoznaj się z ofertą,

Jeżeli plik nie otworzy się prawidłowo w domyślnej przeglądarce to proszę w prawym górnym rogu kliknąć na zakładkę "OTWÓRZ W INNYM PROGRAMIE" i wybrać: Adobe. Formularz jest elektronicznym formularzem, w którym widnieją domyślnie ustawione wartości dla zamówienia usługi.

wypełnij ją i odeślij mailem

na adres:

biuro@polskie.ciesielstwo-dekarstwo.pl

 

Nie jest konieczne ale wskazane abyś przed przyjazdem orzecznika technicznego dysponował nastepującymi dokumentami:

1. Projekt budowlany

2. Dziennik budowy

3. Umowa z wykonawcą

4. Dokumenty zakupu materiałów budowlanych

 

FEDERACYJNY CERTYFIKAT PROCESU BUDOWY

GWARCJĄ

DOBREJ ROBOTY

- Umowa z wykonawcą skutecznie zabezpieczająca przed fuszerką

 - Sześć audytów na każdym z najważniejszych etapów budowy dachu

Najekonomiczniejsze rozwiązanie dla każdego inwestora chcącego mieć pewność, że jego interesy są chronione


 

 

 

 

 

 

Najtańszy i najbardziej skuteczny sposób zabezpieczenia się przed fuszerką.

Oferta dotyczy wykonania audytu na budowie mającego na celu ocenę prawidłowości wykonania podstawowych detali dachowych takich jak: drewniana konstrukcja więźby lub ściany, okap, krawędzie, kosze, kalenice, szczyty, obróbki kominów, montaż okien połaciowych, montaż systemu rynnowego ..itd -bez demontażu elementów pokrycia dachowego.

W ciągu ok.10 dni od wykonania oględzin zamawiający otrzyma drogą mailową dokumentację fotograficzną wraz z tekstem opinii. Opinie sporządzane są przez federacyjnych orzeczników technicznych, najczęściej inżynierów posiadających najwyższe kwalifikacje i długoletnią praktykę w zawodzie. 

Opinie są podstawowym i najtańszym narzędziem do ochrony interesów inwestora na budowie.

Praktyka bowiem dowodzi iż już na etapie projektu budowlanego ok.40% projektów jest wadliwie wykonanych i generuje kolejne błędy a dość częsty brak właściwego nadzoru kierowników budów i fuszerki nie posiadających kwalifikacji firm wykonawczych generują ogromne straty i powodują, że realny koszt budowy przekracza w skrajnych przypadkach nawet klikakrotnie wartość podaną w kosztorysie.

Praktyka również dowodzi, że powodem większości zamawianych opinii są względy estetyczne, różniące się od oczekiwań inwestorów i w związku z tym nazywane przez nich nieprawidłowościami.  W 90% te w gruncie rzeczy nieistotne dla budynku uchybienia są doprawdy niczym w porównaniu z nieprawidłowościami jakie stwierdzamy podczas takich oględzin. Niestety z braku wiedzy nie są one zauważane przez inwestorów i co najgorsze również przez kierowników budów i inspektorów nadzoru nie mówiąc już o autorach projektów których wizyty na budowie są absolutną rzadkością.

Przed a nawet po zapłaceniu za usługę WARTO WIĘC ZAMÓWIĆ OPINIE TECHNICZNĄ nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystkie prace wykonano prawidłowo. Kwota podstawowej opinii technicznej będącej potężnym i skutecznym orężem w walce z brakoróbstwem jest NIEISTOTNA w porównaniu ze stratami jakie możemy ponieść w wyniku braku takiego audytu.

 

Koszt sporządzenia opinii technicznej zawiera rownież wstępną wycenę szkody /wg federacyjnych standardów wykonawczych/ oraz instrukcję szybkiego i skutecznego roszczenia finansowego w stosunku do osób odpowiedzialnych za wady budowlane.

Nie zdarzyło się by w przypadku stwierdzonych w opinii nieprawidłowości inwestor nie uzyskał zwrotu kosztu zamawianej opinii od osób odpowiedzialnych za powstanie tych błędów -no chyba, że sam zaniechał nie tylko roszczeń z tytułu zwrotu kosztów opinii ale również kosztów wynikającej z przepisów prawa naprawy.